• Công bố 10 TRADER có lượng volume Win cao nhất trong tuần đầu tiên
    Nguồn gốc:GGtrade.vn   Ngày tháng:2019-11-11 12:18:52

    GGTRADE xin công bố 10 TRADER có lượng volume Win cao nhất trong tuần đầu tiên (01/11- 10/11) - GIẢI VÔ ĐỊCH GGTRADE 2019: CHINH PHỤC ĐỈNH GG

    Screen Shot 2019-11-11 at 11.18.14 AM.png