• 账户特权-优惠活动中心|账户特权福利 - 巨石财富ggtrade
  Trang chủ > Trung tâm hoạt động > Đặc quyền tài khoản
  3 cấp bậc tài khoản
  Cấp bậc tài khoản khác nhau sẽ đem lại những ưu đãi và đặc quyền khác nhau. Kiếm được nhiều tiền hay ít tiền hơn do bạn quyết định!
  • VIP Basic

   Phù hợp với các nhà đầu tư vốn ít

   Đặc quyền giao dịch
   Điều kiện:500$-999$

   Tỷ suất chi:+1%

   Tín hiệu giao dịch:Có

   PrimaryTrade:Không

   Hệ thống radar:Không

   Thời gian: 30 ngày

   Nâng cao đặc quyền giao dịch

   Sắp có, Vui lòng chờ đợi

  • VIP Gold

   Phù hợp với những nhà đầu tư tự do

   Đặc quyền giao dịch
   Điều kiện:1000$ - 4999$

   Tỷ suất chi:+2%

   Tín hiệu giao dịch: Có

   PrimaryTrade: Có

   Hệ thống radar: Có

   Nâng cao đặc quyền giao dịch

   Sắp có, Vui lòng chờ đợi

  • VIP Platinum

   Phù hợp với những nhà đầu tư lớn

   Đặc quyền giao dịch
   Điều kiện:5000$+

   PrimaryTrade: +3%

   PrimaryTrade: Có

   Hệ thống radar: Có

   Thời gian 120 ngày

   Nâng cao đặc quyền giao dịch

   Sắp có, Vui lòng chờ đợi

  Giao dịch Demo

  Chỉ phù hợp sàn giao dịch nâng cấp

  Mở tài khoản thật bất kỳ đều có thể sử dụng giao dịch Demo

  Tiền ảo: $5000

  Sản phẩm đầu tư:Các loại sản phẩm hot

  Thời hạn:7 ngày trải nghiệm